ترتیب مرتب سازی
برندها
برچسب ها
خصوصیات چمن
برجسته
بالکن , سالن ورزشی , فضای باز
تمام محیط ها
کشور سازنده
ایران
1.5 سانتی متر
2 سانتی متر
2.5 سانتی متر
چسب صنعتی
چمن کوتاه
فیلتر ها